TÁMOP 5.4.2-12  „Központi Szociális információs fejlesztések"

 

A támogatás összege:                       2.080.000.000Ft 

A projekt megvalósítás ideje:          2013.02.01. – 2015.12.15.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társ finanszírozásával valósul meg. A TÁMOP-5.4.2-12/1-2012-0001 számú „Központi Szociális információs fejlesztések" című  projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. A projekt legtöbb eleme a TÁMOP-5.4.2-08/1-2009-0001 kiemelt projekt eredményeire épül, annak folytatása, más elemei a jelenleg is használt szolgáltatások továbbfejlesztésével, bővítésével, illetve új fejlesztésekkel foglalkozik. A projekt fő elemei:

 

Ágazati finanszírozási, kapacitásgazdálkodási és vezetői információs rendszer fejlesztése;

A projektelem célja egy olyan rendszer bevezetése, amely a pénzbeli támogatások, valamint a szociális szolgáltatások, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások finanszírozásának és forráselosztásának korszerű feladatellátását biztosítja. A cél a szociális terület finanszírozásának hatékonyabbá tétele, a helyi szükségleteken alapuló, feladatalapú finanszírozási mechanizmus bevezetése, a szociális és gyermekjóléti szolgáltatások területén rendelkezésre álló kapacitások teljes körű nyilvántartása annak érdekében, hogy a kapacitástervezés és gazdálkodás megvalósulhasson.

 

Pénzbeli és természetbeni ellátások egységes nyilvántartásának kialakítása;

A projektelem célja az, hogy a széttagolt, hatóságonként vezetett nyilvántartásokból egységes, országos nyilvántartás jöjjön létre, mely támogatja az ellátásokra vonatkozó igények hatékony és igazságos elbírálását. A szakmai terjedelembe a szociális törvényben és gyermekvédelmi törvényben definiált, államigazgatási hatáskörben nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások tartoznak, de a rendszer keretet biztosít az ellátások nyilvántartásának további elemekkel történő későbbi kibővítésére is.

Bővebben a PTR modulról>>>

 

Tevékenységadminisztrációs Rendszer fejlesztése;

A projektelem célja, a a szociális ágazat  tevékenységadminisztrációs nyilvántartásainak továbbfejlesztése a TÁMOP-5.4.2-08/1 konstrukció által nem érintett területekre, a hajléktalan személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, fogyatékos személyek, alapszolgáltatást igénybevevők csoportjára vonatkozóan.

Bővebben a TEVADMIN modulról>>>

 

E-hatósági (működés engedélyezési, hatósági és szakmai ellenőrzési rendszer) fejlesztések;

A projektelem célja a TÁMOP-5.4.2-08/1 projekt keretében megvalósított fejlesztés eredményeinek felhasználásával a szociális és gyámhivatalok hatósági munkájának széleskörű elektronizálása, a megkezdett e-hatosági fejlesztések  kiterjesztése további szolgáltatási területekre.

Bővebben a MŰKENG modulról>>>

 

Gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladatellátásának korszerűsítése, elektronizálása;

A projektelem célja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület hatósági és szakmai feladat­ellátását támogató rendszerek korszerűsítése, ezen belül  a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás elektronikus nyilvántartási és adminisztrációs rendszerének és az örökbefogadások előkészítésével kapcsolatos nyilvántartási és szolgáltatási feladatok ellátásához a meglévő nyilvántartási rendszerek új technológiai alapokon való kifejlesztése.

Bővebben az ÖRÖKBEFOGADÁS modulról>>>

 

Szociális Ágazati Portál továbbfejlesztése, tartalomfejlesztés;

A projektelem célja a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi terület korszerű kommunikációs rendszerének továbbfejlesztése, az ágazat intézményi és hatósági rendszerének együttműködő képességét biztosító ajánlások és rendszerkapcsolatok publikálása korszerű web2-es technológiák alkalmazásával.