A kiváltásban résztvevő intézmények dolgozói számára az IFKKOT által ajánlott képzések listája

 

A képzések megtekinthetőek itt.

„A komplex szükségletfelmérés módszere és gyakorlata"

 

A Kézenfogva Alapítvány első ízben hirdeti meg „A komplex szükségletfelmérés módszere és gyakorlata" című képzést (TSZA). 2011 júliusában fogadta el a Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Kormányhatározatot, amely a támogatott lakhatási formákat igénybevevő kliensek esetében a szolgáltatási profil meghatározásához a Komplex támogatási szükségletmérő eszköz használatát írja elő.

A KÉPZÉS CÉLJA:

Komplex támogatási szükségletmegőrző eszköz, szükségletmérés elméletének és gyakorlatának megismertetése. Felmérők képzése.

A továbbképzési program célja, hogy a Komplex támogatási szükségletmérés módszertanában jártas, gyakorlott, felkészült szakembereket képezzen. A képzés belépő feltétele, hogy a jelentkező szakember jártas legyen diagnosztikai munka végzésében, ismerje az esetmunka alapelveit és legalább 1 szociális rendszer ellátási célcsoportjába tartozó kliens csoporttal kapcsolatosan elmélyült elméleti és gyakorlati ismeretei legyenek.

A képzés engedélyszáma: (T-05-287/2013)

Továbbképzési pontérték: 40 pont

Időtartam: 30 óra, 2014. április 3-4, 11, 25.

Részvételi díj:  50 000.-Ft

A képzés helyszíne: 1093 Budapest, Lónyay u. 19.

A képzésen maximum 24 fő vehet részt.

A jelentkezéseket legkésőbb 2014. március 17-ig várjuk.

 

JELENTKEZÉSI LAP

 

További információ Sebestyén Gabriellától kérhető az 1/215-5213-as telefonszámon, vagy a sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu<mailto:sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu> e-mail címen.


Képzési felhívás

 

Intézményi Férőhely Kiváltást Támogató (IFKT) mentor képzés

 

2011 júliusában fogadta el a Kormány a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról szóló 1257/2011. (VII. 21.) Kormányhatározatot.

A kiváltás komplexitásából adódóan szükséges a szakmai segítségnyújtást biztosító mentorhálózat kiépítése.

A meghirdetett képzés célja, hogy az Intézményi Férőhely Kiváltási Program keretében kiírásra került TIOP 3.4.1.A-11/1 pályázati konstrukció  pályázói számára, a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által a TÁMOP 5.4.5-11/1 kiemelt projekt keretein belül biztosítandó mentori szolgáltatást korszerű ismereteket adó képzéssel megalapozza.

A képzésen való részvétel térítésmentes a résztvevők számára, azonban sikeres elvégzése feltétele lesz a mentorszolgáltatásban való alkalmazásnak.

Bővebb információ az alábbi linken érhető el: http://www.fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=225:k%C3%A9pz%C3%A9si-felh%C3%ADv%C3%A1s

 


 

Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület

BEKÖSZÖNTŐ

 

Tisztelt Felhasználó! Kedves Érdeklődő Olvasó!

 

A 1257/2011. (VII. 21.) Korm. határozata a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról 2. pontja rendelkezik arról, hogy létre kell hozni a Stratégiában meghatározott feladatok koordinálása céljából az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet.

A Kormányhatározatnak megfelelően 2011. augusztus 11-én megalakult az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testületet, melynek kiemelt feladata a Stratégia megvalósítását segítő pályázatra beérkező konkrét megvalósítási tanulmányok véleményezése, illetve szakmai javaslat megfogalmazása a pályázatokhoz a Stratégia alapelve és céljai alapján (2011-ben a TIOP-3.4.1. pályázat keretében), a pályázatokban megfogalmazott átalakulás után fennmaradó infrastruktúra hasznosítási koncepciójának véleményezése, a fejlesztések monitorozása, a folyamatot kísérő szakemberképzési tervek véleményezése és végrehajtásuk felügyelete, az alapszolgáltatások kapacitásának felülvizsgálata, teljes körű transzparencia biztosítása, valamint az Intézményi Átalakítás Cselekvési Tervének kidolgozása.

A Testület munkájában a fogyatékossággal élő emberek, az őket képviselő érdekképviseleti szervezetek, a szociális háttérintézmények, a szociális és gyógypedagógiai felsőoktatási intézmények, valamint a szolgáltatásokat fenntartók vesznek részt. Úgy gondoljuk azonban, hogy éppen ennek az átalakításnak a hordereje és fontossága miatt szükség van, minden érintett szereplő tudásának, véleményének és tapasztalatainak az aktív becsatornázására.

Ez a kommunikációs felület egyebek mellett éppen ezt a célt szolgálja. Kérjük, kövessék nyomon a fejlesztést és kapcsolódjanak be a közös munkába!

Köszönjük megtisztelő érdeklődésüket.

 

Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület

Szauer Csilla, elnök

2011.09.26.

 Archív anyagok

Regisztrációs felhívás

 

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület bővítését célzó Civil Műhely létrehozására vonatkozóan

 A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkára megbízásából az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület elnöke ezúton, nyílt regisztrációs lehetőséget biztosít a fogyatékosságügyet, valamint a pszichiátriai és szenvedélybeteg ellátást képviselő szervezetek számára. A regisztrációs felhívás célja egy Civil Műhely létrehozása, amelyben minden regisztráló szervezet egy fővel képviseltetheti magát.

További információkat az alábbi linken találhat:

http://fszk.hu/index.php?option=com_k2&view=item&id=162:regisztrációs-felhívás

A fenti link már nem aktuális2011. 12. 21.


IFKKOT

MEGHÍVÓ

Az Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar tisztelettel hívja meg az érdeklődőket éves nemzetközi tanácskozására, mely 2014. január 30-án kerül megrendezésre.

"INTÉZMÉNYKIVÁLTÁSSAL A FOGYATÉKOS EMBEREK TÁRSADALMI BEFOGADÁSÁÉRT" CÍMMEL

 

Meghívó, program

Regisztráció: http://reg.barczi.elte.hu/ifkkot/