E-képviselő kijelölése és a kijelölés visszavonása a KENYSZI-ben

 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (3) bekezdése szerint az Igénybevevői Nyilvántartásban való adatrögzítés, időszakos jelentés megtételéhez szükséges, hogy a fenntartó e-képviselőt jelöljön ki.

A fenntartó az adatszolgáltatás teljesítésére az alábbi formanyomtatványon (E-képviselő kijelölése 2016), ügyfélkapu belépési jogosultsággal rendelkező személyt jelöl ki (a továbbiakban: e-képviselő). Az egyéni vállalkozó fenntartó és a fenntartó szervezet képviselője saját magát is kijelölheti e-képviselőnek.

Az e-képviselő kijelöléséhez és az Igénybevevői Nyilvántartásban való rögzítéséhez új e-képviselő esetében szükséges az Ügyfélkapu Regisztrációs Nyugta csatolása is.

A Rendelet 2. § (5) alapján a Hivatal ellenőrizheti az e-képviselő ügyfélkapunál megadott személyazonosító adatainak és a kijelölésben foglalt személyazonosító adatainak egyezőségét. Ha az adatok nem egyeznek meg, a Hivatal a kijelölést visszautasítja.

Az e-képviselői kijelölések rögzítését a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal végzi a rendszerben a fenntartó által beküldött dokumentumok alapján.

A fenntartó az e-képviselőt kijelölő dokumentumot postai úton küldi meg a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) alábbi címre:

1406 Budapest, Pf.: 8.

A Rendelet alapján, a fenntartó köteles az NRSZH-nak bejelenteni, ha az e-képviselő nyilvántartásba vett adatai megváltoztak vagy a kijelölése megszűnt.

Az E-képviselői kijelölés visszavonását a fenntartó az  E-képviselő megszüntetés 2016 (E-képviselői kijelölés visszavonása 2016) teheti meg, amelyet úgyszintén az NRSZH postai címére kell megküldeni.

Amennyiben e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos kérdése van, akkor a +36-1-462-6670 telefonszámon hívja a telefonos ügyfélszolgálatot.

 

Tisztelt KENYSZI Felhasználók!

 

 

Elérhető a KENYSZI szoftverfrissítéssel kapcsolatos új (2012.11.19.) FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. november 16-tal módosult a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet), amely több ponton érinti a Központi Elektronikus Nyilvántartás a Szolgáltatást Igénybevevőkről (KENYSZI).

Részletes tájékoztatás a KENYSZI-t érintő jogszabályi változásokról

 


 

Tájékoztatás a teendőkről, ha a fenntartónak nincs jelentési kötelezettsége

 

Ha nincs jelentési kötelezettsége, azt az alábbi esetekben, a következő módon jelezheti:

 

Az adott szolgáltatásra nem igényelnek normatívát: A területileg illetékes, működési engedélyt kiadó Szociális és Gyámhivatal felé kell jelzéssel élni, hogy ezt a jegyezze be a működési engedélyt nyilvántartó Szociális Regiszterbe. A jelzés beállítása esetén Hivatalunk nem tekinti mulasztásnak a jelentési kötelezettség elmaradását.

 

Az intézménynek adott időszakban nincs ellátottja, vagy a szolgáltatás nyújtása időszakosan leáll (pl. nyári szünet): Ezt a tényt a KENYSZI rendszerben kell jeleznie (legalább 2012.07.01-jét követő időszakra). A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást, a beállítást az e-képviselő és adatszolgáltató is elvégezheti.

 

A szolgáltatás működési engedélyének visszavonását kezdeményezték: Az alábbiak alapján az „Egyéb" kategória kiválasztásával írják be ennek tényét. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

 

Az adott szolgáltatásra jelentenek, de az a működési engedélytől eltérően többször is megjelenik a KENYSZI felületén: Kérjük a területileg illetékes működési engedélyt kiadó szociális és gyámhivatalt is értesítését a probléma kijavítása érdekében.

 

Ha a területi irodára nem jelent, csak a székhely/telephelyen levő szolgáltatásra (pl. gyermekjóléti szolgáltatás) Ezt is jelölje a törzsadatok/ székhely/telephely-adatszolgáltató összerendelés menüben az egyéb ok kiválasztásával. A felhasználói kézikönyv [1.6] számú verziójában található leírás képernyőképekkel ad útmutatást.

 

Abban az esetben ha azt tapasztalja, hogy az igénybevételi naplója „eltűnt":

 • az e-képviselő végezze el a székhely/telephely-(új) szolgáltatás adatszolgáltató összerendelést,
 • végezzen önellenőrzést (tárgyhónapot követő hónap 15-ig),
 • zárja le a megállapodásokat azt megelőző nappal, amikor belép a programba azt elvégezni,
 • az igénylések kezelése/ új igénylés menüben az ellátottakhoz a lezárást követő nappal rögzítsen „új" megállapodást (ettől a papíralapú megállapodás folyamatossága megmarad),
 • az igénybevételi naplóba végezze el az aznapi jelentést.
 •  


KENYSZI

Igénybevevői nyilvántartás (Ügyfélkapu - e-képviselő)

 

„A 329/2011. (XII. 29.) Kormányrendelet szerint: a 2012. január 1-jén működési engedéllyel rendelkező fenntartók e-képviselője 2012. január 31-éig köteles kérni a nyilvántartásba vételt. Az ügyfélkapu regisztrációs folyamatot bemutató videónkat, a rövid felhasználói leírást és prezentációt megtekinthetik portálunkon."

- KENYSZI Felhasználói kézikönyv ~ adatszolgáltatók részére 1.8 verzió (2012.11.19.)

- KENYSZI Igénybevevői nyilvántartás ~ oktatói anyag

- Ügyfélkapu felhasználói leírás (KENYSZI, TEVADMIN)

- Ügyfélkapu e-tananyag

- e-képviselők regisztrálása

- Oktatási anyag (I. modul)

- Szoftver bemutatók

- e-képviselők MEGHATALMAZÁS formanyomtatvány

 


 

A KENYSZI rendszer frissítésével az alábbi funkciók módosultak a rendszerben (frissítve:2012.11.19.)


1. Átmeneti jelleggel 2012. december 15-ig, a 2012. július 1.- november 30. közötti időszakra további egy alkalommal bővült az igénybevevői nyilvántartásba történő napi jelentés önellenőrzésének száma, a tévesen megtett eddigi önellenőrzések egy további alkalommal, míg az adott időszakban még nem önellenőrzött napi igénybevételek kettő alkalommal módosíthatókká váltak. Ezzel a kiterjesztett funkcióval lehetővé válik az eddig tévesen vagy hiányosan rögzített napi jelentések korrigálása. 
2. A jogszabályi módosítással összhangban ütköző szolgáltatás esetén a „törölt" szöveg helyett a „megjegyzéssel ellátott" szöveg jelenik meg. Az igénybevételi napló jelzései nem változnak ütközés esetében.
3. Módosult a gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények adatrögzítésére vonatkozó szabályozás, lehetővé vált a határozatban szereplő adatok – tényleges ellátást követő – utólagos rögzítése, időbeli korlát nélkül.
4. A migrációs excellel való tömeges feltöltési lehetőség megszűnik.

 


 

KENYSZI rendszer használatához segítséget nyújtó oktató videók (frissítve: 2012.07.04.)

 

Az oktató videókat megtekintheti, ha rákattint a piros színnel kiemelt szövegre!

A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek "E-képviselő" munkatársának munkafolyamatait mutatja be. >>> E-képviselő munkafolyamata 
A következő videőn az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerének, az NRSZH ügyintéző, munkatárs munkafolyamatait mutatja be. >>> NRSZH ügyintéző, munkatárs folyamata
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek ügyintézői, munkatársai számára a rendszer elérését biztosító ügyfélkapus első bejelentkezését mutatja be. >>>  Ügyfélkapu első bejelentkezés
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szervezetek ügyintézői, munkatársai számára az exceles adatfeltöltést mutatja be. >>> XLS adatbetöltés
A következő videón az NRSZH Tevékenységadminisztrációs rendszerét használó szerveztek ügyintézői, munkatársai számára az igénylések kezelését mutatja be. >>>  Igénybevétel kezelés megállapodás alapján
A következő videón egy hivatal határozata alapján történő igénylést nézünk meg: >>> Igénybevétel kezelés határozat alapján
A következő videón a "Tevékenységadminisztrációs rendszer" funkciói közül az igénybevevői rögzítést követjük végig: >>> Igénybevevő kézi felvitele
A következő videón az Igénybevételi napló kezelését mutatjuk be: >>> Igénybevételi napló rögzítése
A következő videón az igénybevétel önrevízióját mutatjuk be:>>>  Önellenőrzés
A következő videó a TEGYESZ és a KENYSZI rendszer különbségeit mutatja be:>>>  Gyermekvédelem szakellátás

 

Kérjük Önöket, hogy a videók mellett a Felhasználói kézikönyvet is olvassák el!

 


 

Gyakran Ismétlődő Kérdések (GYIK) a KENYSZI rendszer használatához kapcsolódóan (frissítve: 2012.05.15.)

 

A következő összeállításban tematikusan találhatóak meg a KENYSZI rendszer működésével kapcsolatban felmerülő tipikus felhasználói kérdések és válaszok.

Kérjük, amennyiben további kérdése van, hívja az NRSZH Telefonos ügyfélszolgálatát, hétfőtől-csütörtökig 8-17 óra között, pénteken 8-14 óra között! Elérhetősége: 06/1 462-6670

 


 

Telefonos Ügyfélszolgálat működése (frissítve: 2012.02.27.)

 

 A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal telefonos segítséget kíván nyújtani mindazon szociális,- gyermekjóléti,- és gyermekvédelmi szolgáltatók és természetesen más érdeklődők számára

 

 a (06) (1) 510 0545 telefonszámon

 

akik a hivatal informatikai fejlesztése kapcsán kérdést fogalmaznak meg az e-képviselő,  az e-ügyintézéshez kapcsolódó ügyfélkapu regisztráció, valamint a központi elektronikus nyilvántartás a szolgáltatást igénybevevőkről készített programmal kapcsolatosan.

Kérdéseiket hétfőtől – csütörtökig  8-17 óra között, pénteken 8-14 óra tehetik fel. A telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási idején kívül hangposta szolgáltatás fogadja hívásukat. Minden hívás fontos számunkra, mindenkit visszahívunk.  A telefonos ügyfélszolgálat az alábbiakban felsorolt témákban áll rendelkezésükre:

 

 1. Általános tájékoztatás
 2. E-képviselő regisztrációval, adatszolgáltató felvételével kapcsolatos segítségnyújtás
 3. Kezdeti adatfeltöltéssel kapcsolatos kérdés
 4. Napi igénybevétel rögzítésével kapcsolatos kérdés
 5. Speciális, az ellátási típusokhoz igazodó szakmai kérdések
 6. Technikai probléma jelzése

Bízunk benne, hogy segítséget tudunk nyújtani problémájuk megoldásában!

 


 

 

 

KENYSZI Interfész specifikáció (frissítve: 2012.04.10)

 

Az igénybevevői nyilvántartást megvalósító KENYSZI rendszer továbbfejlesztésének következő lépéseként kialakításra kerül egy intézményi interfész, ami a szolgáltató intézmények adatfeltöltési munkáját hivatott megkönnyíteni.

A tervezett Kenyszi intézményi interfész specifikációja elérhető a szociális ágazati portálon, ahol lehetőség van előzetes véleményezés és kérdések megküldésére a Hivatal részére.

Kérdéseket és véleményeket az alábbi elérhetőségre várjuk: interfeszvelemenyek@nrszh.hu

Az interfésszel kapcsolatos XML sémaleírások a fenti e-mail címről elkérhetőek.

 


 

KENYSZI Adatbetöltés Tájékoztatás (frissítve: 2012.03.26.) 

 

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet (továbbiakban Nyr.) 13/B-13/H.§ tartalmazzák az Igénybevevői nyilvántartás vezetésének szabályait.

Az Nyr. 15.§ (2) szerint:  „Az adatszolgáltatásra jogosult 2012. február 29-éig rögzíti a nyilvántartásában szereplő igénybe vevők Szt., illetve Gyvt. szerinti adatait az igénybevevői nyilvántartásban."

A fontosabb feladatokat és határidőket tartalmazza az alábbi táblázat:

- Feladatok a jogszabály alapján

Azok számára, akik korábban is számítógépen vezették a szolgáltatásaikat igénybevevőik (kliensek) adatait, az adatbetöltési folyamat támogatására elkészítettünk egy rövid tájékoztató anyagot (Betöltés tájékozató leírás).

- Betöltés tájékoztató (2012.02.27.) FRISSÍTETT VÁLTOZAT

(A betöltési tájékoztató 5.3.8. bekezdésben a felnőttek oszlopában a hatósági döntés jellegét opcionálisról nem kitölthetőre javítottuk.)

Amennyiben bármilyen további kérdésük merül fel, akkor kérjük, hogy forduljanak bizalommal a telefonos ügyfélszolgálatunkhoz, ahol szakértő kollégák várják a hívásukat. A TEVADMIN – KENYSZI telefonos Ügyfélszolgálatot a (06) (1) 510 05 45 budapesti telefonszámon érhetik el.

Tájékoztató informatikusok részére (interfész)

Igénybevevői nyilvántartás

Igénybevevői nyilvántartás - Kezdeti adatok betöltése

Igénybevevői nyilvántartás - Ütközés, adatmódosítás, önellenőrzés

Intézményi interfész - Biztonság

Intézményi interfész - Függvények és adatszerkezet

Intézményi interfész 1.

Betöltés bemutató (Excel)