TÁMOP 5.4.2-08/1-2009-0001 projekt - Központi Szociális információs fejlesztések

 

A projekt célja a szociális ágazat működésének modernizációjához, az ágazati szolgáltatások átlátható működéséhez, ellenőrzéséhez, tervezéséhez, a döntéstámogatáshoz szükséges központi elektronikus szolgáltatások fejlesztése. Ennek keretében az ágazati adminisztráció központi rendszerének kialakítása, korszerűsítése, amely tartalmazza a központi elektronikus működési engedély adminisztrációs rendszerének, a központi ágazati adatszolgáltatási és információs rendszer működtetésének, a működési ellenőrzési rendszer elektronikus nyilvántartásának és az ágazati szolgáltató portál kialakításának programját, tartalomfejlesztését.

A projekt megvalósulásával országosan kiépül egy átlátható, mindenki által hozzáférhetővé váló szociális információs rendszer, amely széleskörűen tájékoztatja mind az érintett lakosságot, mind a szakágazatban dolgozó hatóságokat, hivatalokat és egyéb szociális intézményeket. A projekt végrehajtásával nem csak a szociális információs rendszer európai uniós szinten történő modernizációja történik meg, hanem biztosítja mindenki számára közérthetően és átláthatóan használható és hozzáférhető ágazat működését.

A szociális igazgatás szempontjából a fenti célok elérésének hatása leginkább a kulturált és gyors ügyintézésben, a papíralapú adminisztráció csökkenése esetén az ügyfélre fordítható idő növekedésében, a széleskörű információs bázison alapuló, tudásnövekedésen keresztül nyilvánul meg.

A fejlesztés eredményeként kiépült az ágazati portál (www.szocialisportal.hu), amelyen minden közérdekű és szakmai információ elérhető és közérthető, és hosszútávon biztosítani tudja a szociális ágazatot érintő információk áramlását és közérdekű adatok megosztását. A projekt további kiemelkedő eredménye az igénybevevők elektronikus nyilvántartásának megteremtése (KENYSZI), mely rendszer használata alapján jelenleg naponta több mint 500 ezer ellátott igénybevételi adatait lehet nyomon követni.

A projekt összköltségvetése: 1,279 Mrd Ft

A projekt időtartama: 2009. november 1. – 2013. március 31.