Hatósági döntések közzé tétele
 
2015. augusztus 1. napjától életbe lépő jogszabály módosítások alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 92/K. § (8) bekezdése, valamint az 1997.évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról (a továbbiakban: Gyvt.) 98. § (11) bekezdése értelmében a Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok és a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal egyes – jogszabályban meghatározott, hatósági ellenőrzés során hozott - döntéseit, és hatósági szerződéseit a Szociális Ágazati Portálon közzé kell tenni.
 
A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal által üzemeltetett Szociális Ágazati Portálon közzétett adatok révén a nyilvánosság számára is megismerhetőek lesznek azok a fenntartók, amelyek - a törvényben meghatározott - jogsértést követtek el, valamint azok, akik a szolgáltatói nyilvántartásba való bejegyzés nélkül nyújtanak jogsértő módon szolgáltatást. Az így hozzáférhető információk segítséget nyújthatnak a potenciális igénybevevőknek egy szolgáltatás igénybevétele iránti döntés meghozatala során, és egyszerre lehetnek alkalmasak a tájékoztatásra, a jogsértő cselekmények elkövetésétől való visszatartásra.

A hatósági döntésről és a hatósági szerződésről közzétett dokumentum adatai

[Szt. 92/L. § (1)]

Az Szt. 92/L. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén
Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése A szolgáltatást nyújtó  neve A szolgáltatásnyújtás helye  Letöltés Közzététel napja Eltávolítás napja
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Krisztmann Edit 6528 Bátmonostor, Baracskai utca 53. 2015. november 12. a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Kajóné Ubornyák Erika 6050 Lajosmizse, Bartók Béla utca 52/a. 2016. január
20.
a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
Fejér Megyei Kormányhivatal Molnár Tamás Fejér megye 2482 Gárdony, Botond u. 9. 2016. március 8. a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
HBM KH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Papp Mihályné 4251, Hajdúsámson, Újtelep u. 39. 2016.06.13 a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
           
           
           
           

 

 
Az Szt. 92/L. § (1) bekezdés a) pontjában nem említett jogsértés esetén
Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése A fenntartó neve A szociális szolgáltató, szociális intézmény címe A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  Letöltés Közzététel napja  Eltávolítás napja
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2800 Tatabánya, Cseri u. 34. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, időskorúak gopndozóháza, idősek otthona 2015. november 5. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2800 Tatabánya, Május 1. park 1. idősek otthona 2015. november 5. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2851 Környe, Tópart u. 8. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 2015. november 5. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Többcélú Kistérségi Társulás 2837 Vértesszőlős, Tanács u. 79. étkeztetés, házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása 2015. november 5. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Dél-Bihar Négycentrum Terület- és Vidékfejlesztési Társulás
4138 Komádi, Hősök tere 4.
4136 Körösszakál, Templom u. 1.
4135 Körösszegapáti, Kossuth u. 50.
4146 Újiráz, Petőfi u. 19.  
családsegítés, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés 2015. december 4. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szeghalom Kistérség Többcélú Társulás  4145 Csökmő, Kossuth u. 117. házi segítségnyújtás 2015. december 4. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
 
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
4225 Debrecen, Deák Ferenc u. 7.
4029 Debrecen, Csapó u. 94.
4025 Debrecen, Erzsébet u. 5.
4031 Debrecen, Derék u. 22.
4031 Debrecen, Pósa u. 41.
4027 Debrecen, Ibolya u. 24.
4027 Debrecen, Ifjúság u. 2.
időskorúak nappali ellátása, fogyatékos személyek nappali ellátása 2015. december 10. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nógrád Megyei Kormányhivatal Kállói Idősek Otthona Szociális Nonprofit Kft. 2175 Kálló, Kossuth út 20. idősek otthona 2016. január 29. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és  Gyermekvédelmi Főigazgatóság 3147 Kazár, Május 1 út 82. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás -idősek otthona 2016. március 8. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és  Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 44. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás -fogyatékos személyek otthona 2016. március 8. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Kunfehértó Község Önkormányzata 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. étkeztetés 2016. március 8. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza Kossuth u. 1. idősek otthona, fogyatékos személyek nappali ellátása 2016 április 4. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Komp Egyesület 4220 Hajdúböszörmény, Baltazár D. u. 84. pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás 2016 április 21. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Fejér Megyei Kormányhivatal Jobb Otthon Szociális és Egészségügyi Ellátásért Alapítvány 8053 Bodajk,  Petőfi u. 52. idősek otthona 2016. május 10. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 61. 
(a telephely jelenlegi címe: 6100 Kiskunfélegyháza, Alpári út 53.)
nappali melegedő, hajléktalanok átmeneti szállása, hajléktalanok éjjeli menedékhelye 2016. május 17. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály
Balmazújvárosi Kistérség 
Többcélú Társulása
4066 Tiszacsege, Tompa u. 1.
időskorúak nappali ellátása, házi 
segítségnyújtás és szociális étkeztetés
2016. június 3. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Pest Megyei Kormányhivatal Élet-Hossz Alapítvány 2040 Budaörs, Kőfejtő utca 6-8. idősek otthona 2016. június 3. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Magyarországi Református Egyház 6500 Baja, Pokorny u. 1-3. pszichiátriai betegek otthona - szociális szakosított ellátás 2016. június 3. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Vas Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Vas Megyei Pszichiátriai Betegek Otthona   9632  Sajtoskál,  Rákóczi  F.  u.  1. ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás: pszichiátriai betegek otthona 2016. június 15. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével

 

 

A hatósági döntésről és a hatósági szerződésről közzétett dokumentum adatai

[Gyvt. 100/A. § (1)]

 

A Gyvt. 100/A. §. (1) bekezdés e) pontja szerinti jogsértés esetén
Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése A szolgáltatást nyújtó neve A szolgáltatásnyújtás helye  Letöltés Közzététel napja Eltávolítás napja
Budapest Főváros Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Madarász Andrea - egyéni vállalkozó 1025 Budapest, Kapy út 51. fsz. 3. (Kapy Kuckó Családi Napközi) 2015. november 5. a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Bohusné Ujj Erika 2840 Oroszlány, Erdész u. 32. 2016. június 15. a szolgáltatói nyilvántartásba történő bejegyzését követően haladéktalanul
           
           
           
           
           
           

 

 

A Gyvt. 100/A. §. (1) bekezdés e) pontjában nem említett jogsértés esetén
Az eljáró működést engedélyező szerv megnevezése A fenntartó neve A szolgáltató, intézmény, hálózat címe A jogsértéssel érintett szolgáltatások megnevezése  Letöltés Közzététel napja Eltávolítás napja
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Füzesgyarmat Város Önkormányzata Füzesgyarmati Bölcsőde 5525 Füzesgyarmat, Mátyás u. 29. gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde 2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Köröstarcsa Község Önkormányzata Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 5622 Köröstarcsa, Kossuth út 41/A gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde 2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Köröstarcsa Község Önkormányzata Köröstarcsa Község Önkormányzata Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 5622 Köröstarcsa, Kossuth út 41/A gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde 2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Répcelak Város Önkormányzat Bölcsőde és Idősek Klubja 9653 Répcelak, József A.u. 20/A gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde 2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Vésztő Város Önkormányzata Vésztői Négyszínvirág Óvoda és Bölcsőde 5530 Vésztő, Kossuth L. utca 62. gyermekek napközbeni ellátása-bölcsőde 2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Földeák Térségi Szociális,  Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Társulás Földeáki Egyesített Egszségügyi és Szociális Intézmény     székhely- 6922 Földeák, Zárda utca 2.; telephely- 6922 Földeák Vásárhelyi utca 4.   2015. november 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Burány Richárd 2510 Dorog, Pataksor u. 21. családi napközi

2016. január

7.

a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Csongrád Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6800 Hódmezővásárhely, Klauzál utca 12. otthont nyújtó ellátás – különleges gyermekotthon 2016. január
20.
a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Fehér CsaNa Szolgáltató Nonprofit Betéti Társaság 6772 Deszk, József Attila utca 38.   gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde – gyermekjóléti szolgáltatás 2016. március 3. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 5553 Kondoros, Csabai út 25. gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde – gyermekjóléti szolgáltatás 2016. március 16. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon Hegyháti Alajos Tagintézménye 2853 Kömlőd, Szabadság u. 23. szám alatti telephely különleges gyermek otthon szolgáltatás 2016. március 21. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon 2890 Tata, Új u. 21. otthont nyújtó ellátás 2016. március 21. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Kondoros-Kardos Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 5553 Kondoros, Csabai út 25. gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde – gyermekjóléti szolgáltatás 2016. március 21. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Zákányszék Község Önkormányzata 6787 Zákányszék, Petőfi utca 7. gyermekek napközbeni ellátása – bölcsőde – gyermekjóléti szolgáltatás 2016. április 15. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság 2660 Balassagyarmat, Munkás út 2. gyermekotthon-lakásotthon-otthont nyújtó ellátás,utogondozói ellátás,  utógondozás  2016. április 27. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata 6100 Kiskunfélegyháza, Nyomás V. tanya 5. családok átmeneti otthona  2016. május 12. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Pest Megyei Kormányhivatal

Nagy Anita Vivienne,
egyéni vállalkozó

2330 Dunaharaszti, Határ út 118/B. Családi napközi 2016. május 25. a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya Szociális és Gyámügyi Osztály Tiszakécske Város Önkormányzata 6060 Tiszakécske, Kossuth L. u. 59. bölcsődei ellátás 2016.06.13 a jogsértés időpontját, illetve a jogsértő állapot megszűnését követően, de legkorábban a közzétételt követő egy év elteltével