Tájékoztató a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerét, a komplex minősítést érintő főbb változásokról és a részletes szabályok elérhetőségéről

Tisztelt Felhasználó!

Az alábbi linken a megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerét, a komplex minősítést érintő főbb változásokról és a részletes szabályok elérhetőségéről olvashat egy rövid tájékoztatást, amely kifejezetten a szociális szakemberek számára készült azzal a céllal, hogy az ellátottak számára minél hatékonyabban, pontosabban tudjanak információt átadni. A tájékoztatót ide kattintva érheti el.
 

NRSZH

Pályázati úton támogatott ellátások finanszírozási időszakának hosszabbítása

 

A 2014. október 2-án megjelent kormányrendelet értelmében több szolgáltatás esetében a 2014. év végén lejáró pályázati finanszírozási időszak egy évvel, 2015. december 31-ig meghosszabbításra került.

A szociális foglalkoztatás, a támogató szolgáltatás, az utcai szociális munka, a krízisközpontok, a szenvedélybetegek közösségi és alacsonyküszöbű ellátása, valamint a pszichiátriai betegek közösségi alapellátása esetében a vonatkozó rendeletek értelmében a pályázati finanszírozás ciklusa 2014. december 31-ig záródott volna. A Kormány döntése értelmében a fenti szolgáltatások finanszírozási időszaka egy évvel, 2015. december 31-ig meghosszabbításra került.

Azon szolgáltatások esetében, ahol a finanszírozás feladatmutató befogadása alapján történik, a 2015. évi támogatás összege a 2014. szeptember 30-ig, elektronikusan megküldött feladatmutató-igény elbírálása alapján kerül meghatározásra.

A Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a módosítás nem érinti finanszírozási időszakot, a befogadott szolgáltatók esetében az továbbra is 2016. december 31-éig tart.

A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, továbbá a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítását a 252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet tartalmazza, mely a Magyar Közlöny 2014. október 2-i 136. számában jelent meg.

 

A jogszabály teljes szövege:

252/2014. (X. 2.) Korm. rendelet a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában, a 2. alcím tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

1. § A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 17. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) A szociális foglalkoztatás 2015. évi támogatására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos támogatási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik, a támogatási időszak 2015. december 31-éig tart."

2. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet a következő 28. §-sal egészül ki:

„28. § (1) A támogató szolgáltatás, a közösségi alapellátások, az alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a krízisközpont 2015. évi finanszírozására általános pályázatot nem kell kiírni, a 2014. december 31-én hatályos finanszírozási szerződések hatálya 2015. december 31-éig meghosszabbodik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatások tekintetében a finanszírozási időszak 2015. december 31-éig tart."

3. § A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet 23. §-ában a „2014." szövegrész helyébe a „2015." szöveg lép.

3. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

"A rehabilitációs és szociális rendszer megújításának aktuális kérdései"  című fórumsorozatra kerül sor 2013 októbere és 2014 májusa között, melyre egészségügyi, rehabilitációs és szociális szakembereket várunk. A rendezvény eddig az alábbi helyszíneken valósult meg:

 

Eger, Heves Megyei Kormányhivatal, 2013.10.03.

Kaposvár, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Díszterme, 2013.10.17.

Sárospatak, Sárospataki Járási Hivatal, Díszterem, 2013.11.05.

Kecskemét, Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal, Díszterem, 2013.11.14.

Székesfehérvár, Fejér Megyei Kormányhivatal, Díszterem, 2013.11.21.

Zalaegerszeg, Zala Megyei Kormányhivatal, Díszterem, 2013.11.26.

Vác, Váci Polgármesteri Hivatal, Díszterem, 2013.12.03.

Tatabánya, Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal, Konferenciaterem, 2014.02.13.

Győr, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Díszterem, 2014.02.20.

Szeged, Csongrád Megyei Kormányhivatal, Csongrád terem, 2014.02.27.

Nyíregyháza, Megyeháza, Bessenyei Nagyterem, 2014.03.06.

Szolnok, Megyeháza, Díszterem, 2014.03.13.

Salgótarján, Megyeháza, Díszterem, 2014.03.20.

Békéscsaba, Békés Megyei Kormányhivatal Nagyterme, 2014.03.27.

Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Tanácsterem, 2014.04.03.

Pécs, Baranya Megyei Kormányhivatal, Díszterem, 2014.04.10.

Szekszárd, Vármegyeháza, Díszterem, 2014.04.24.

Debrecen, Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal, Árpád Terem, 2014.05.08.

 

Az előadások anyagai:

 
 
 
 
 
 

„A Központi Szociális Információs Fejlesztések - A rehabilitációs és szociális rendszer megújításának aktuális kérdései" című fórumsorozatra került sor 2012 novembere és 2013 márciusa között, melyen jelentős számú szociális szakember, és szociálpolitikai képviselő vett részt, az alábbi helyszíneken:

 

Miskolc, Polgármesteri Hivatal Díszterme - 2012.11.08.

Nyíregyháza, Polgármesteri Hivatal Díszterme – 2012.11.15.

Debrecen, Debreceni Művelődési Központ – 2012.11.22.

Szolnok, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Díszterme – 2012.11.29.

Győr, Városháza Díszterme – 2012.12.05.

Salgótarján, Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, Dr. Förster Kálmán Terem - 2013.02.20.

Zalaegerszeg, Zalaegerszeg Város Díszterme - 2013.02.28.

Kaposvár, Városháza Díszterme - 2013.03.13.

Békéscsaba, Városháza Díszterme - 2013.03.20.

 

A rendezvények célja az volt, hogy első kézből tájékoztatást kapjanak a fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek ellátórendszerének, valamint a szociális ellátást biztosító szervezetek támogatásának az átalakításáról, megújításáról.

Az előadások prezentációja teljes terjedelemben elérhető itt>>>

 


 

Tisztelt Szociális Szakemberek!

 

Létrehoztunk az információ áramlás segítésére 8 fórumot. Az alábbi linken érhető el: http://www.szocialisportal.hu/group/szocialis-agazati-portal/forum

SzocioNet

Az alábbi linkeken elérhetőek a a SzocioNet DDRMHSZK – Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont 2011. évben érvényes akkreditált továbbképzései, valamint a jelentkezési lap.

2011. augusztus 15.Kapcsolódó dokumentumok: